Provozní řád | Dětské centrum Štěpnice

Hledat

Menu


GA

Novinky

Facebook

 


Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.Provozní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

1. Pro vstup herny je nutná registrace u pokladny – tzn. obsluha Vám vystaví lísteček s číslem účtu a zapíše čas příchodu. Lístek pečlivě uschovejte. Pokud je obsluha zaneprázdněna bude Vám lístek vystaven hned jak to bude možné.

2. Zavírejte za sebou dveře od vstupu kvůli úniku dětí do ulice.

3. Vstup do herny ve venkovní obuvi je zakázán. Použití všech atrakcí je z hygienických důvodů i v letních měsících možné v ponožkách nebo papučkách.

4. Každý návštěvník (rodič či jiný doprovod) ručí plně nejen za sebe, ale i za děti, které doprovází. Zodpovídá za jejich zdraví, bezpečnost i chování vůči ostatním. Stejně tak zodpovídá i za škodu způsobenou jiným osobám či na majetku a vybavení herny/zahrady. Dojde-li k újmě na zdraví či majetkovým škodám, návštěvník se tímto zavazuje vzniklou škodu uhradit.

5. Prosíme také o pochopení a vstřícnost při řešení případných konfliktů mezi dětmi. Dejte prosím pozor, aby Vaše dítě jinému neublížilo.

6. Nenechávejte své děti v herně bez dozoru.

7. Do herny je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit zdraví či život osob a to zejména dráždivých chemických nebo omamných látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů apod., ale také nevhodných hraček.

8. Je zakázáno vynášet hračky ve vlastnictví dětského centra mimo jeho prostory.

9. Nošení vlastních hraček zvažte, může dojít k jejich ztrátě, poškození či zapůjčení ostatními dětmi. Provozovatel neručí za odložené věci.

10. Do herny je zakázán vstup se zvířaty. Výjimku tvoří asistenční pejsci.

11. Veškeré předměty v prostoru hřiště splňují bezpečnostní normy, přesto nabádejte děti k opatrnosti a ohleduplnosti.

12. K přebalování dětí je k dispozici přebalovací pult na dámském WC. Použité pleny vhazujte prosím do košů k tomu určených.

13. Každý rodič doprovází své dítě na WC, zde po svém dítěti uklidí. Pokud použijete nočník či dětské sedátko, očistěte je prosím, tak, aby je zařízení mohlo být hygienicky použito pro další děti.

14. Odpadky na koberec nepatří! Vhazujte je prosím do koše u vchodu. Pokud použijete dětskou jídelní židli, očistěte ji prosím od zbytků jídla.

15. Dbejte prosím pokynů na nápisech a oznámeních na jednotlivých zónách.

16. Děkujeme Vám, že dodržujete návštěvní řád. Děkujeme, že učíte své děti ohleduplnosti a respektování pravidel. Našim cílem je zajistit bezpečnost dětí, pořádek a to, aby jste u nás užili příjemný čas a zábavu. Věříme, že Vaše děti tu najdou dostatek prostoru a podnětů k hraní a pohybové aktivitě či mohou využít možnosti setkávat se a hrát si s kamarády, nebo i poznat nové.

Veškeré Vaše připomínky po návštěvě

Dětského herního centra

můžete posílat na email centrumstepnice@seznam.cz ,

do zpráv na FB Dětské centrum Štěpnice,

osobně u obsluhy,

nebo využít schránky u vchodu.

 

Jedině díky Vaší zpětné vazbě se pro Vás můžeme zlepšovat a plnit Vaše přání.

 

PROVOZNÍ DOBA:

Út – Ne od 9.00 do 19.00 hod

 

Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby a ceníku,

na tyto změny včas upozorní na webových stránkách

www.centrumstepnice.cz ,

a FB Dětské centrum Štěpnice

a ostatních informačních plochách k tomu zde určených.

 

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU A PŘEJEME HEZKÝ ZBYTEK DNE :)


Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek © Dětské centrum Štěpnice | Webdesign a hosting Banan.cz