Provozní řád | Štěpníček dětské centrum

Hledat

Menu


GA

Novinky

Facebook

 


Panely

Panely se dají zobrazit pouze v určitých šablonách, které si zvolíte v administraci, úpravu panelu najdete v "pokročilém nastavení", do něhož se přepnete pomocí odkazu nacházejícího se v pravém horním rohu administrace, poté nabídka "Panely" v horní liště odkazů.Provozní řád

 

Vstupem do Štěpníčku souhlasíte se všeobecnými obchodními podmínkami a provozním řádem.

Herna je určena zejména pro děti od 0 do 13let. Pro vstup do herny je nutná registrace u pokladny – tzn. obsluha Vám vystaví lísteček s číslem účtu a zapíše čas příchodu. Lístek pečlivě uschovejte.

Zavírejte za sebou dveře od vstupu kvůli úniku dětí do ulice.

Vstup do herny ve venkovní obuvi je zakázán. Použití všech atrakcí je z hygienických důvodů i v letních měsících možné v ponožkách nebo papučích.

Nenechávejte své děti bez dozoru!

Každý návštěvník (rodič či jiný doprovod) ručí plně nejen za sebe, ale i za děti, které doprovází. Zodpovídá za jejich zdraví, bezpečnost i chování vůči ostatním. Doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Osoby doprovázející děti prosíme o to, aby skutečně a důsledně tuto svou povinnost vykonávaly. Stejně tak zodpovídá i za škodu způsobenou jiným osobám či na majetku a vybavení herny/zahrady. Dojde-li k újmě na zdraví či majetkovým škodám, návštěvník se tímto zavazuje vzniklou škodu uhradit.

Provozovatel neručí za ztrátu, krádež nebo škodu na movitém majetku během pohybu v herně.

Ve všech prostorách, je zakázáno kouřit.

Do herny je zakázán vstup se zvířaty. Výjimku tvoří asistenční pejsci.

Do herny je zakázán vstup osobám trpícím nakažlivou nemocí.

Do prostoru atrakcí, je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití!

Do herny je přísně zakázáno vnášení věcí, předmětů či látek, které by mohly ohrozit zdraví či život osob a to zejména dráždivých chemických nebo omamných látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, ostrých předmětů apod., ale také nevhodných hraček.

Je zakázáno vynášet hračky ve vlastnictví dětského centra mimo jeho prostory.

Nošení vlastních hraček zvažte, může dojít k jejich ztrátě, poškození či zapůjčení ostatními dětmi. Provozovatel neručí za odložené věci.

Veškeré předměty v prostoru hřiště splňují bezpečnostní normy a jsou pravidelně kontrolovány a revidovány, přesto nabádejte děti k opatrnosti a ohleduplnosti.

Za bezpečnost jednotlivých zařízení ručí výrobce atrakcí svými certifikáty a prohlášením o shodě.

K přebalování dětí je k dispozici přebalovací pult na dámském WC. Použité pleny vhazujte prosím do košů k tomu určených.

Odpadky na koberec nepatří! Vhazujte je prosím do koše u vchodu. Pokud použijete dětskou jídelní židli, očistěte ji prosím od zbytků jídla.

Nedovoluje se žvýkání žvýkaček na hrací ploše a jejich lepení v prostorách herny.

Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, vyhrazuje si provozovatel právo zamezit přístupu dalších osob do prostor herny.

Nalezené věci budou uloženy u obsluhy a nebudou-li vyzvednuty do 7 dnů, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.

Dbejte prosím pokynů a oznámeních v jednotlivých zónách.

Respektujte pokyny personálu. V případě nedodržení pokynů personálu nebo provozního řádu, je personál oprávněn návštěvníka z herny vykázat bez nároku na vrácení vstupného!

 

Děkujeme Vám, že dodržujete provozní řád. Děkujeme, že učíte své děti ohleduplnosti a respektování pravidel. Našim cílem je zajistit bezpečnost dětí, pořádek a to, aby jste u nás užili příjemně ztrávený čas a zábavu.Budeme také rádi za Vaše veškeré připomínky, rady, ale i pochvalu. Pokud nám tedy dát nějakou zpětnou vazbu, tak prosím prostřednictvím kontaktů uvedených v sekci kontakty.Jedině díky Vaší zpětné vazbě se pro Vás můžeme zlepšovat a plnit Vaše přání:)
Webové stránky zdarma od BANAN.CZ | přihlásit se | mapa stránek © Dětské centrum Štěpnice | Webdesign a hosting Banan.cz